Notulen openbare evaluatie carnaval 2019

Klik HIER om de notulen in PDF formaat te openen.

d.d. 6 Mei 2019

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent om 20:06u de vergadering

 1. Notulen evaluatie vergadering 22 oktober 2018.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 1. Mededelingen

Aan de agenda wordt het punt in- en uitrijden van het dorp toegevoegd. Hier wordt tijdens het agendapunt optocht op ingegaan.

 1. Bestuursmutaties

We zijn op zoek naar verschillende personen voor de S.R.K.

 • Ingrid Berende, penningmeester, heeft aangegeven haar functie neer te leggen.
 • Patrick Marcelissen, voorzitter, geeft aan dat hij graag een ‘echte’ voorzitter voor de S.R.K. wenselijk ziet, hijzelf wil graag betrokken blijven binnen de organisatie van evenementen. Wanneer een nieuwe voorzitter zich aan dient, zal hij zijn taken neerleggen.
 • De commissie: optocht / jeugd / evenementen zijn op zoek naar commissieleden.

Alle suggesties zijn welkom, als het u leuk lijkt neemt u dan contact op met ons (secretaris-srk@hotmail.com).

 1. Jeugd

De jeugd heeft een goede carnaval gehad. Ze zijn alle dagen actief geweest in het dorp. Op maandag zien ze de invulling van de dag graag anders, mochten hier ideeën voor zijn, dan kunt u contact opnemen met Marjolijn Waas.

Komend carnavalsjaar wordt er een nieuwe wagen gemaakt voor de jeugd. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar personen die daarbij kunnen ondersteunen en dan voornamelijk in de ruwbouw. De afwerking kan samen met de kinderen van groep 8 gedaan worden. Wellicht in samenspraak/-werking met school.

Vanuit de aanwezige wordt geopperd of de jeugdraad kan gaan kijken/helpen in de bouwhal. Zodat de binding met de carnavalsploegen ontstaan, maar ook de jeugd geënthousiasmeerd wordt voor en door carnaval. Dit gaat Marjolijn oppakken met school.

Daarnaast is het door het publiek als meerwaarde ervaren dat de voltallige raad op vrijdag bij de jeugdoptocht aanwezig was.

 1. Evenementen

De S.R.K. blijft ook komend jaar weer kritisch kijken naar al zijn evenementen. Daar waar nodig/wenselijk zullen de nodige aanpassingen gedaan worden.

 • Prinsenbal: dit evenement zal op dezelfde voet als afgelopen jaar doorgaan. Entreeprijs voor dit evenement blijft zodat er voor een leuk artiestenprogramma gezorgd kan worden. Dit evenement zal de start zijn voor de raad en eindigen bij het slotfest, een verhaal met een begin en een eind.
 • Bouwerscafe: dit jaar voor het eerst thema-avonden, wat een groot succes is gebleken. De bouwerscafe’s zijn dit jaar drukker bezocht dan voorgaande jaren. De vernieuwing aan het bouwerscafe gaat doorgezet worden om hier nog meer animo voor te krijgen.
 • Heel den Haaykaant Lacht (HDHL): een groot evenement, wat een groot feest is gebleken. De aanloop er naar toe heeft veel energie gekost, wat deels ten koste is gegaan van de aandacht naar de andere evenementen. De vraag voor komend carnavalsjaar is gaan we HDHL als feestavond zien of als sauwelavond.

De aanwezigen geven aan dat het geen echte sauwelavond meer is, maar een amusement avond. Degene die aanwezig waren hebben zeer zeker genoten van de avond. Aandachtspunt blijft het geluid, dit was niet goed en dient (mocht er een vervolg komen in de Lambertus kerk) verbeterd te worden.

 • Slotfest: de opdracht voor 2019 was, korter en kindvriendelijker. Dit is zeker gelukt. Echter blijft het een avond die de aandacht vereist, hoe maken we een passend einde aan het carnavalsjaar. Zoals eerder benoemd gaan we met Prinsenbal starten met carnaval en met Slotfest eindigen met carnaval en hopelijk de verhalen in elkaar over laten lopen.
 1. Optocht

Raamsdonk had dit jaar de grootste optocht van de gemeente, hier zijn we best wel een beetje trots op! De optocht is succesvol verlopen zonder al te veel grote problemen.

De blaastesten zijn naar behoren uitgevoerd, van enkele aanwezige krijgen we te horen dat de bestuurder naar afloop niet had hoeven blazen. Hierop komt als reactie dat dat inderdaad steekproefsgewijs gedaan is. Tijdens de opstartvergadering, 22 oktober 2018, waren de reacties op een blaastest negatief, deze lading is eraf. Er wordt positief gereageerd op het afnemen van de tests.

Dit jaar was er wat verwarring over de plaatsen van opbouwen/opstellen. Hier dient komend jaar beter over gecommuniceerd te worden. De manier waarop dit jaar gehandeld is wordt door aanwezige wel als prettig ervaren, beter dan voorgaande jaren.

Door een aanwezige wordt de fietsenstalling opgemerkt, deze is op initiatief van de gemeente gemaakt/geplaatst. Echter gaf dit problemen met het opstellen/opbouwen van de wagens. Hier dient in de toekomst een geschiktere plaats voor gevonden te worden in afstemming met de gemeente. Zo ook voor de dixi’s verzorgd door de gemeente. De gemeente heeft de S.R.K. al toestemming gegeven de dixi’s op een voor ons geschikte plaats te zetten!

Afsluiten van het dorp heeft voor redelijk wat ophef gezorgd in het dorp. We begrijpen dat het lastig is, maar het is nodig om één keer per jaar de veiligheid van een ieder te waarborgen tijdens het opbouwen en verplaatsen van de immens grote wagens. Uiteraard zijn er verbeterpunten tov de afsluiting zodat het hopelijk in de toekomst nog voorspoediger gaat verlopen.

Zo wil de S.R.K. tijdig met de gemeente om tafel om een alternatieve route en parkeergelegenheid te bespreken. Bouwers voorzien van een pasje o.i.d. om zo het route op te kunnen. Mogelijkheden bekijken om personen die echt niet in de gelegenheid zijn het dorp te betreden te vervoeren. Tijdiger communiceren met de inwoners omgaande de afsluiting.

Opmerkingen vanuit de aanwezigen:

 • Jammer dat personen die slecht ter been zijn er de dupe van zijn.
 • Hebben we ook aan de ondernemers gedacht? Zij lopen inkomsten mis door dat klanten de plaats van bestemming niet kunnen bereiken. Het probleem zit hem niet echt in de afsluiting, er wordt begrepen dat dit nodig is, maar wel in de manier waarop met de ondernemers gecommuniceerd is. Hier in de toekomst rekening mee houden en de communicatie over de afsluiting op een andere manier laten verlopen.
 • Tijdens het afbreken dient de afsluiting ook nog in tact te zijn, anders zorgt het ongevraagd nog steeds voor de nodige onveiligheid.
 • Er worden mogelijkheden gezien in een ‘knipfunctie’ tijdens de afsluiting zodat het gehele dorp tot een bepaalde tijd toch te bereiken is en het minder beperkend is.
 • Complimenten voor de verkeersregelaars, ze hebben alles in goede banen geleid, ondanks de kritiek van de omstanders.

Praalwagenverzekering: de controle hierop is niet strak geweest. De mogelijkheden voor een ‘collectieve verzekering’ vanuit de S.R.K. worden komend jaar bekeken.

De aanwezigen geven aan dat een verzekering veel geld kost, ook zitten er veel grijze gebieden aan de verzekeringen. Er zijn ook verzekeringen voor aansprakelijkheid, omdat een praalwagenverzekering een keuring van de wagen vraagt. Dit is vaak niet haalbaar.

De partyboys zijn verzekerd via de COR, echter wordt dit ieder jaar duurder.

Prijsuitreiking: volgend jaar worden de prijzen van de kinderen als eerste uitgereikt, daarna de individuen, duo’s en wagens.

Door een aanwezige wordt een eerder besproken idee aangekaart, dit is de prijsuitreiking naar zondagavond verplaatsen. Destijds was hier niet veel animo voor, dit kan zeker opnieuw besproken worden met de horeca en bouwers.

Er wordt aangegeven dat in Waspik de prijsuitreiking ook op zondag is, maar deze is vroeg op de avond.

De jury geeft aan dat ze het als lastig hebben ervaren dat er 2 optochtnummers waren die qua act met elkaar verbonden waren. Hoe beoordelen ze dit en blijft het zuiver t.o.v. de andere deelnemers. Hoe hier in de toekomst mee omgegaan wordt gaat met de jury en S.R.K. besproken worden.

 1. Mottoverkiezing:

Een ieder is vrij een motto aan te leveren. Er zal door middel van stemmen een motto voor het volgend carnavalsjaar gekozen worden. Dit zal schriftelijk/digitaal gebeuren zodat alle leeftijden in de mogelijkheid zijn om te stemmen.

Op de agenda waren de ingestuurde motto’s genoteerd. Er wordt door de aanwezige matig enthousiast gereageerd op de motto’s. Daarnaast dient er gelet te worden op de schrijfwijze van de motto’s. Een aanwezige heeft aangegeven daarin te willen ondersteunen. Zijn gegevens zijn bekend bij de S.R.K.

 1. Rondvraag:
 • Opmerking aanwezige: Complimenten voor de raad. Geen alledaagse raad, maar dat mocht de pret niet drukken.
 • Opmerking aanwezige: Een goed carnavalsjaar voor ons, ook al komen we uit een buurdorp.
 • Opmerking vanuit de horeca: Complimenten voor de S.R.K en de organisatie van de evenementen. Ondanks dat er toch ook veel kritiek geuit is.
 • Opmerking vanuit de horeca: Een goed eerste carnavalsjaar, in het begin wat strubbelingen maar daar zijn we goed uitgekomen
 • De raad heeft een super carnaval gehad, helaas op maandag, door omstandigheden, niet aanwezig kunnen zijn bij de activiteiten, maar ze zijn voornemens dit volgend jaar wel te doen!
 • Opmerking aanwezige: Idee: bezoek aan de bouwhallen organiseren.
 • Opmerking aanwezige: De kinderen van een carnavalsvereniging hebben genoten en dat is waar de volwassenen het voor doen!
 1. Sluiting

Om 21.15u wordt de vergadering gesloten en dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en actieve inbreng.