Terugblik Stichting Raamsdonkse Karnaval 2019

T erugkijken is geen straf als je kijkt naar carnaval op Den Haaykaant van 2019.
E rg veel mensen hebben vrijwillig de schouders er onder gezet. Dank daarvoor.
R egelen was ook dit jaar weer veel nodig en
U uiteindelijk bleek alles goed geregeld.
G root was het deelnemersveld aan de optocht, van nummer 1 t/m 38.
B ertrando de Grote en zijn raad van smurfen waren goede vertegenwoordigers.
L achen deden we bij Heel Den Haaykaant lacht, deze keer in de Lambertuskerk.
I ndrukwekkend was het overzicht op het Kerkplein op zaterdag met alle grote wagens.
K inderen hebben gezien en laten zien dat het met de aanwas wel goed zit.

S churen om in te bouwen blijven onmisbaar, goedwillende boeren dus ook.
T eleurstellend was het bord van de verkiezingen bij het opstellen.
Iedere sponsor, hoe dan ook, bedankt.
C reativiteit voldoende. Met het buurtlied, de optocht en het Slotfest
H ele mooie nieuwe sjaals, vlaggen, spandoeken en bandjes.
T ROTS
Ingewikkeld was het opbouwschema, maar geen grote problemen.
N og nooit zo veel worstenbrood verkocht.
G emeente Geertruidenberg kan … pronken met de Haaykaantse veren.

R espect met een hoofdletter was er voorafgaand aan de optocht bij de minuut stilte. RESPECT!
A laaf, alaaf, alaaf!
A laaf, alaaf, alaaf!
M et z’n allen te voet naar de prijsuitreiking in het Faantelaand, ze zullen weten dat we er zijn.
S lotfest 2.0
D ruk was het ook dit jaar weer langs de route, er werd geparkeerd bijna tot Kees van Strien
O pruimen van ballebakballen was wel een dingetje.
N atnekken!
K erkdienst, ook dit jaar weer onderdeel van het programma en met een mooie boodschap.
S amenwerken deden ook de horecagelegenheden, goed gedaan mannen.
E ven wennen waren de opgelegde verkeersmaatregelen, maar zeker dank voor alle medewerking.

K arnavalskrant, steeds dikker, mooier en nog beter.
A laaf, alaaf, alaaf!
R aamsdonk is weer gewoon Raamsdonk
N ieuwe burgemeester zal nu toch wel overtuigd zijn van carnaval?
A laaf, alaaf, alaaf!
V issen bleek een leuke bezigheid, maar wie heeft er nu eigenlijk beet?
A laaf, alaaf, alaaf!
L achen, kreten en ouwehoeren tijdens het bouwen is weer vaak gebeurd.

2 leutvorsten die het goed gedaan hebben.
0 incidenten
1 verbroederd dorp.
9 bestuursleden die applaus verdienen.

Foto’s
Prinsenbal 2019 (10-11-2018)
Buurtlied 2019 (16-02-2019)
Heel Den Haaykaant Lacht (23-02-2019)
Opening Carnaval 2019 (01-03-2019)
De Grote carnavalsoptocht 2019 (02-03-2019)
Prijsuitreiking 2019