Nieuwsflits SRK: programma carnaval

Nu het nieuwe jaar alweer begonnen is nadert ook carnaval alweer snel. In een ander bericht is al aandacht besteed aan het sauwelen, onder de naam “Heel Den Haaykaant Lacht 2019”. Dat zal dit jaar in de Lambertuskerk worden georganiseerd.

Inmiddels is er ook alweer meer duidelijkheid over andere evenementen. Zo zal de prijsuitreiking bij De Zeven Zusters in het Ontmoetingscentrum Raamsdonk plaatsvinden en zijn ook de avonden van de zg. Bouwerscafes in café De Vrije Valk georganiseerd. Zo wordt er ook steeds meer bekend over de programma’s van de Raamsdonkse horeca.

Over nieuwe activiteiten voor de jeugd wordt nagedacht en overlegd. Maar ook traditionele zaken als de worstenbroodactie, lampionnenoptocht en slotfest worden niet vergeten.

Belangrijk is in iedere geval om te noteren dat op vrijdagavond 25-01-2019 de inschrijving voor de optocht gepland staat. Dit is vanaf 20:00 bij café De Vrije Valk.

Zoals te lezen volop activiteiten in den Haaykaant voor en tijdens carnaval 2019!