Motto carnaval 2022 Den Haaykaant bekend

Enige tijd na carnaval wordt er natuurlijk weer vooruit gekeken naar het komende carnavalsjaar. En in het geval van carnaval op Den Haaykaant betekent dat, vooruit kijken naar het jaar waarin de Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK) 44 jaar bestaat. Wat natuurlijk in de carnavalstraditie een bijzonder jubileumjaar is.  

Direct na carnaval 2021 kon men nieuwe motto’s aandragen. Uit alle inzendingen is een selectie gemaakt van 4 motto’s waarop gestemd kon worden. Via papieren stembiljetten, maar ook via een digitale stemmogelijkheid is er een keuze gemaakt!

Uiteindelijk zijn de meeste stemmen (54%) gegaan naar het motto: Wai hebbe wè te viere

Wat natuurklijk een erg passend motto is bij het komende carnavalsjaar. De SRK is benieuwd naar de ideeën van de deelnemers aan de carnavalsoptocht van 2022.

Nu het motto bekend is kan er voorzichtig ook weer verder vooruit gekeken en gestart worden met de voorbereidingen op carnaval 2022. Als er nieuws is zal de SRK dat melden via de diverse informatiekanalen.