Wat te doen met carnaval 2021? Het vervolg…

Op woensdag 02-09-2020 heeft de SRK tijdens de openbare opstartvergadering aan nagenoeg alle deelnemende carnavalsverenigingen en andere geïnteresseerden de plannen voor carnaval 2021 voorgelegd en toegelicht. De doelstelling is om evenementen te organiseren, passend in de geldende RIVM-regels, zodat het carnavalsgevoel ook komend jaar niet verloren gaat.

Het gepresenteerde plan is om op diverse locaties, in het dorp Raamsdonk, feestpleinen in te richten, waar de wagens en overige creaties te bewonderen en te bezichtigen zijn. Geen optocht, maar carnaval op feestpleinen.
Het publiek schrijft zich vooraf online in, koopt een ticket en verplaatst zich op de dag van het evenement, gecoördineerd en onder begeleiding in vastgestelde tijdvakken van feestplein naar feestplein. Ieder plein wordt voorzien van zitplaatsen en van een horeca faciliteit, waarbij geoberd wordt. Hierdoor hoeft het publiek zich niet te verplaatsen binnen het feestplein.

Dit plan is overgebleven na eerdere brainstormsessies met enkele deelnemers en is op dit moment het enige plan wat kans van slagen lijkt te hebben. Het organiseren van binnen activiteiten of een rijdende optocht, is simpelweg niet haalbaar. Dat krijgt ook geen medewerking van de gemeente, die het plan van de feestpleinen wel als haalbaar bestempeld. Natuurlijk allemaal afhankelijk van eventuele veranderingen met betrekking tot het virus. De SRK ziet dit dan ook als enige mogelijkheid om vol op in te zetten.

De vergadering was georganiseerd op het terrein van voetbalvereniging VV Raamsdonk. Het bestuur van de SRK zat op het veld met tegenover zich op de tribune ca. 60 aanwezigen. Bijna iedere carnavalsvereniging was aanwezig. Netjes op de gewenste afstand van elkaar. Onder de ludieke toevoeging dat carnaval een wedstrijd aangaat tegen Corona, tracht de SRK om op voorsprong te komen en heeft het de support van de deelnemende carnavalsverenigingen nodig.

Er zijn binnen Raamsdonk meerdere locaties geschikt die ingezet kunnen worden als feestplein. Voor nu wordt gedacht aan een drietal feestpleinen, maar afhankelijk van het aantal deelnemers en hun creaties, kunnen dat er minder of zelfs meer worden. De deelnemers zijn vrij om te kiezen hoe ze zich aan het publiek willen tonen. Dit kan zijn; een grote wagen, een kleine wagen, een decorstuk, een loopgroep, een dansclub en misschien zelfs een muziekstuk of lied. Het idee is in ieder geval dat loopgroepen, duo’s en individuelen een heus podium met catwalk en professioneel geluid krijgen en dus de volle aandacht van het publiek. Alles met het doel om zowel deelnemers als publiek de winnaar van de dag te laten zijn.

De bal ligt nu bij de verenigingen, die moeten intern bepalen of ze dit plan zien zitten en bepalen op welke wijze zij zich willen presenteren voor het publiek. De verwachting is dat er voldoende creativiteit en motivatie in Raamsdonk aanwezig is, om dit plan tot een groot succes te maken.

Wel is duidelijk geworden dat nadat de keuze gemaakt is, er geen weg terug is. Zelfs als de regels omtrent Corona versoepelen, dan is er geen kans meer om alles nog om te zetten naar een optocht. En andersom gezien, er blijft altijd de kans bestaan, dat alles alsnog afgelast wordt, of de vergunning ingetrokken wordt, wanneer de maatregelen omtrent Corona aangescherpt worden.

Het is een hele klus, die veel inzet, energie, toewijding, maar ook extra geld vraagt. Met deze opzet valt er wellicht ook voordeel te halen aan het delen van ondersteunende zaken, zoals licht, geluid en stroomvoorziening. Daarom wordt meedenken op alle vlakken van alle deelnemers gevraagd. Samen de schouders eronder, samen voor carnaval 2021.